Player Profile
domameo
Duel Master
Level391
Master Level264
Resets214
Grand Resets0
Strength37,836
Agility18,166
Vitality12,726
Energy2,776
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME