Player Profile
cave6
High Elf
Level400
Master Level230
Resets114
Grand Resets0
Strength1,022
Agility42,715
Vitality2,020
Energy1,015
Kills0
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME