Player Profile
cave4
High Elf
Level400
Master Level291
Resets221
Grand Resets0
Strength1,022
Agility69,445
Vitality20
Energy1,015
Kills0
GuildAeRoyall
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME