Player Profile
blaru
Duel Master
Level321
Master Level19
Resets50
Grand Resets0
Strength25,736
Agility5,026
Vitality526
Energy526
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:466
Tổng số nhân vật:575
Tổng số bang hội:7

ADS GAME