Player Profile
ahihi1
Lord Emperor
Level400
Master Level224
Resets45
Grand Resets0
Strength8,026
Agility8,020
Vitality3,010
Energy12,015
Command425
Kills2
GuildChiuThoi
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME