Player Profile
ahihhi2
Lord Emperor
Level400
Master Level220
Resets45
Grand Resets0
Strength5,026
Agility15,030
Vitality20
Energy6,015
Command425
Kills0
GuildChiuThoi
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME