Player Profile
YangOK
Grand Master
Level400
Master Level487
Resets70
Grand Resets0
Strength267
Agility14,986
Vitality3,778
Energy19,920
Kills2
GuildKingOfMu
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME