Player Profile
VIP1
High Elf
Level400
Master Level267
Resets200
Grand Resets0
Strength500
Agility64,172
Vitality2,000
Energy1,000
Kills0
GuildAmazing
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME