Player Profile
TueNhii
High Elf
Level400
Master Level190
Resets110
Grand Resets0
Strength22
Agility480
Vitality20
Energy49,000
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:524
Tổng số nhân vật:692
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME