Player Profile
THienTu
Lord Emperor
Level400
Master Level243
Resets320
Grand Resets0
Strength58,196
Agility28,170
Vitality9,270
Energy1,415
Command325
Kills0
GuildCayNgoc
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME