Player Profile
Simon
Dimension Master
Level400
Master Level8
Resets30
Grand Resets0
Strength155
Agility10,000
Vitality508
Energy15,850
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:531
Tổng số nhân vật:713
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME