Player Profile
Silver
Grand Master
Level352
Master Level0
Resets21
Grand Resets0
Strength167
Agility7,000
Vitality100
Energy14,924
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:356
Tổng số nhân vật:405
Tổng số bang hội:3

ADS GAME