Player Profile
RFmaster
Lord Emperor
Level400
Master Level312
Resets320
Grand Resets0
Strength46,564
Agility20,020
Vitality11,020
Energy20,015
Command425
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME