Player Profile
OneHit
Fist Master
Level400
Master Level339
Resets152
Grand Resets0
Strength1,000
Agility5,000
Vitality52,429
Energy1,000
Kills3
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME