Player Profile
NgocLan
Fist Master
Level400
Master Level461
Resets220
Grand Resets0
Strength40,032
Agility25,027
Vitality9,093
Energy2,020
Kills2
GuildAeRoyall
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME