Player Profile
MyLoVe
Blade Knight
Level34
Master Level0
Resets108
Grand Resets0
Strength29,888
Agility9,020
Vitality25
Energy9,770
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME