Player Profile
MsHunter
High Elf
Level400
Master Level98
Resets50
Grand Resets0
Strength1,022
Agility19,975
Vitality5,000
Energy515
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:531
Tổng số nhân vật:713
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME