Player Profile
MinhAnh
Dark Knight
Level400
Master Level0
Resets0
Grand Resets0
Strength28
Agility20
Vitality25
Energy10
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:466
Tổng số nhân vật:575
Tổng số bang hội:7

ADS GAME