Player Profile
Hieu
Grand Master
Level400
Master Level0
Resets0
Grand Resets0
Strength18
Agility15,018
Vitality15
Energy30
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:371
Tổng số nhân vật:425
Tổng số bang hội:3

ADS GAME