Player Profile
FileFree
High Elf
Level400
Master Level201
Resets60
Grand Resets0
Strength332
Agility27,025
Vitality2,020
Energy515
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME