Player Profile
Excellent
Dimension Master
Level69
Master Level0
Resets18
Grand Resets0
Strength431
Agility9,821
Vitality18
Energy10,403
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:366
Tổng số nhân vật:416
Tổng số bang hội:3

ADS GAME