Player Profile
EffZ
High Elf
Level400
Master Level283
Resets70
Grand Resets0
Strength322
Agility33,705
Vitality1,020
Energy1,015
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME