Player Profile
DisconetSV
Grand Master
Level71
Master Level0
Resets4
Grand Resets0
Strength218
Agility4,908
Vitality415
Energy10,430
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:531
Tổng số nhân vật:713
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME