Player Profile
CXL01
Blade Master
Level357
Master Level0
Resets28
Grand Resets0
Strength13,673
Agility5,000
Vitality1,000
Energy1,000
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:531
Tổng số nhân vật:713
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME