Player Profile

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:748
Tổng số nhân vật:1,009
Tổng số bang hội:7

Top Resets+

PlayerResets
Newdie650
ThienTu650
DongNat650
ooGG650
ViVi650
ooSSoo650
AnhChoac650
TeoSs650
SongVeDem650
Ha0Nam650

ADS GAME