Player Profile
BopVuEmYeu
Fist Master
Level400
Master Level236
Resets60
Grand Resets0
Strength10,946
Agility10,000
Vitality7,118
Energy8,000
Kills1
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:479
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME