Player Profile
BlueChip
Lord Emperor
Level400
Master Level341
Resets220
Grand Resets0
Strength37,216
Agility13,520
Vitality3,020
Energy16,503
Command525
Kills0
GuildAeRoyall
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME