Player Profile
AnhChoac
Blade Master
Level400
Master Level516
Resets320
Grand Resets0
Strength31,329
Agility16,420
Vitality40,025
Energy10,000
Kills0
GuildAeHaNoi
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME