Player Profile
AAAA
Fist Master
Level400
Master Level323
Resets70
Grand Resets0
Strength10,882
Agility20,027
Vitality7,525
Energy520
Kills1
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME