Player Profile
5Cam
High Elf
Level400
Master Level194
Resets80
Grand Resets0
Strength322
Agility28,935
Vitality320
Energy315
Kills0
GuildChoiChoV
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME