Player Profile
5555
Blade Master
Level98
Master Level0
Resets37
Grand Resets0
Strength5,628
Agility4,020
Vitality515
Energy5,010
Kills0
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:371
Tổng số nhân vật:425
Tổng số bang hội:3

ADS GAME