Player Profile
1STQueen
Dimension Master
Level400
Master Level281
Resets70
Grand Resets0
Strength381
Agility24,021
Vitality1,638
Energy12,913
Kills0
GuildKingOfMu
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME