Player Profile
1STNhien
Fist Master
Level400
Master Level524
Resets70
Grand Resets0
Strength1,032
Agility20,027
Vitality17,375
Energy520
Kills0
GuildKingOfMu
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:373
Tổng số nhân vật:478
Tổng số bang hội:6

Top Resets+

ADS GAME