yes Cac Boss Kundun.Medusa.Qủy Vương.Kê Vương. Phu Thuy Yaga.Phượng Hoàng Lửa.Thỏ Ngọc.KundunGood.Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu.

yes Xuất hiện xen kẽ nhau . lần 1 xuất hiện tại sever 1 . lần 2 sẽ xuất hiện tại sever 3 các lần sau tương tự

 

      BOSS  THỜI   GIAN                                   MÁP              PHẦN THƯỞNG                       RỚT VẬT PHẨM  SAU                                                                                                               GHI CHÚ      
Kundun f4  Lorencia  Đồ thần +Vũ khí 380+NL W3  Ngày thứ 3 Open Tọa độ ngẫu nhiên. Số lượng x2
Medusa f4 Swamp of Calmness  Đồ 380 + Ngọc Custom+NL W3  Ngày thứ 2 Open Tọa độ ngẫu nhiên. Số lượng x2
Kê Vương f4 Lorencia  Đá tiến hóa PÉT+ Ngọc Custom+NL W3  Ngày thứ 4 Open Tọa độ ngẫu nhiên.Số lượng x2
Phu Thuy Yaga f4 Lorencia  Ngọc custom+ cụm ngọc+NL W3  Ngày thứ 5 Open Tọa độ ngẫu nhiên.Số lượng x2
Qủy Vương f4 Davias 4  Ngọc custom+Vũ khí rồng+NL W3  Ngày thứ 6 Open 93.164. Số lượng x2
Phượng Hoàng Lửa f4 Lorencia  Nguyên liệu chế tạo vũ khí cấp huyết thần trở lên  Ngày thứ 7 Open Tọa độ ngẫu nhiên.Số lượng x2
Boss Vàng f4 Lorencia. Noria. Davias  Hộp kundun 1 đến 5 Ngày đầu Tọa độ ngẫu nhiên.Số lượng x230/1 lần
Rồng đỏ f4 Lorencia. Noria. Davias  Ngọc Ngày đầu Tọa độ ngẫu nhiên.Số lượng x3
Thỏ Ngọc f4 Lorencia  Ngọc Ngày đầu

143.127 .Số lượng x30 /1 đợt . Có Tất cả 3 đợt . 5 phút 1 đợt

KundunGood   Lorencia  Trang Bị Huyết Thần   Tọa độ ngẫu nhiên.Số lượng x1
Huyết Lâu VIP f4    Ngọc   Chỉ có tại Sever 1. 500 quái nhận 1 Ngọc
Gaion Cả Ngày    Pên Ring  Ngày đầu

Ngày thường drop 50% pên ring 1 đến 3 option

Chủ nhật drop 10% pên ring 3 đến 6 option

Even PK class 21h00 Lorencia  Cụm Ngọc+ nl wing 3 Ngày đầu

NPC tọa độ 141.139 .Đăng ký bằng việc nhấp vào npc. đăng ký xong 5 phút sau các thành viên tập trung tại tọa độ 143.127 . Even bắt đầu ai có lượt kill đối thủ nhiều nhất . win

Hoa Tiên  Cả Ngày Noria Cụm Ngọc+Ngọc Custom Ngày đầu  Thu thập 255 HOA MAI VÀNG để trao đổi. HMV Drop all máp
Hỗn Nguyên Lâu f4   Hộp socola Hồng Ngày đầu  Nén ra nhận đồ thần ngẫu nhiên
Đại Chiến Lorencia 19h10 Lorencia BOSS Ngày đầu  Medusa+kundun+quỷ vương x1
CTC  20H00 MÁP CTC   CHỦ NHẬT  NGỌC + WCP+WINCOI
           
           
           
           
           

yes- SỰ KIỆN ĐỔI MASTER LẤY POINT VĨNH VIỄN

1 . 800 ĐIỂM MASTER = 2500 POINT VĨNH VĨNH

2. ĐỦ ĐIỀU KIỆN /TAYMASTER  THOÁT GAME VÀ LIÊN HỆ ADM ĐỂ ĐỔI LẤY POINT


 

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:720
Tổng số nhân vật:830
Tổng số bang hội:12

Top Resets+

ADS GAME